Stichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen

Voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar

De stichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen is in de jaren 80 opgericht en is de
belangenvertegenwoordiger van de huurders van Woningstichting Kennemer Wonen in
Alkmaar en Heiloo. De stichting is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie die wordt gesubsidieerd door Woningstichting Kennemer Wonen. In de Wet Overleg Huurders-Verhuurder (Overlegwet) is de verhuurder verplicht om huurdersbelangenorganisaties te
subsidiƫren en te faciliteren.

Wat kan de stichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen voor u als huurder betekenen?

In een aantal complexen van woningstichting Kennemer Wonen hebben de huurders zich
georganiseerd in een Bewonerscommissie. Wanneer daaraan behoefte is ondersteunen
wij deze commissies door het geven van adviezen en door bemiddeling bij
problemen.

Wat doet de stichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen namens u als huurder?

Het bestuur overlegt minimaal vier keer per jaar met de directie van Woningstichting
Kennemer Wonen. Aan dit overleg nemen alle huurdersorganisaties deel die de belangen
van de huurders van Woningstichting Kennemer Wonen behartigen. De diverse
organisaties zijn gebundeld in Koepel Zuid en Koepel Noord. Huurdersbelangen
Kennemer Wonen is ondergebracht in Koepel Noord. In het overleg wordt gesproken
over het voeren van beleid en het uit te voeren beheer. In deze
overlegvergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken zoals:

  • huurdersbeleid
  • onderhoudsbeleid
  • Zav-beleid (zelf aangebrachte voorzieningen)
  • Verkoopbeleid etc.

Wij proberen op deze manier veel positieve resultaten te bereiken voor u als huurder omdat wij over veel onderwerpen, volgens een samenwerkingsovereenkomst, het recht op het uitbrengen van advies hebben. Over een aantal onderwerpen hebben wij op grond van deze overeenkomst, instemmingsrecht.

Hoe kan de stichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen u als huurder ondersteunen?

Het is goed voor u als huurder van een woning van woningstichting Kennemer Wonen in
Alkmaar en Heiloo te weten dat u bij ons altijd terecht kunt als u vragen heeft
of advies nodig heeft over huurderszaken.

Kunt u als huurder actief meedoen?

Wij roepen u op als huurder om mee te doen in de bewonerscommissie van uw complex.
Uw bewonerscommissie probeert zo goed mogelijk de belangen te behartigen van
alle bewoners in uw complex. Eventuele problemen in uw complex kunt u met deze
commissie bespreken. Als er voor uw complex renovatie- of onderhoudsplannen
zijn, dan praat de bewonerscommissie daarover mee. Wanneer in uw complex geen
bewonerscommissie is ingesteld, kunt u met uw problemen en vragen bij ons
terecht en zullen wij uw belangen behartigen bij renovatie- en onderhoudsplannen.