Bestuur

Dagelijks bestuur
Voorzitter mevrouw G. Willems
Secretaris mevrouw L. Spaans
Penningmeester mevrouw H. Kamphuis