Aedes over niet-openbare benchmark Beschikbaarheid en Betaalbaarheid

17-03-2018

De Aedes-benchmark meet kerncijfers en prestaties van corporaties. Zo kunnen corporaties zich met elkaar vergelijken en van elkaar leren. De benchmarkgegevens zijn openbaar, in tegenstelling tot bechmarks van andere sectoren, aldus een woordvoerder van Aedes.

Ook de resultaten van het prestatiebeloning Beschikbaarheid en Betaalbaarheid zijn openbaar. Het enige wat Aedes bewust niet openbaar maakt, zijn relatieve scores (a, b of c) op dit prestatieveld. Nog meer dan bij de andere prestatievelden is hier context bij nodig. De woningmarkt in Utrecht is onvergelijkbaar met die in Limburg. Iedere corporatie maakt lokaal prestatieafspraken die je in acht moet nemen om te beoordelen of een corporatie " het goed doet".