Indicatie bestedingsruimte corporaties

06-06-2017

Op 30 mei jl. zijn de cijfers gepubliceerd over de bestedingsruimte bij woningcorporaties. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

De IBW geeft aan hoeveel corporaties kunnen investeren in nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging. De genoemde bedragen betreffen geen 'geld op de plank'. Corporaties zullen vaak extra geld moeten lenen als ze de indicatieve bestedingsruimte willen benutten

Handig voor huurdersorganisaties

De IBW biedt interessante cijfers voor huurdersorganisaties. Zij kunnen zien hoeveel hun corporatie kan investeren per thema. Dat is handige informatie in het maken van prestatieafspraken met corporaties en gemeenten, maar ook voor het reguliere overleg met de woningcorporatie. In de IBW staat ook wat de corporaties de komende jaren al gepland hebben op het gebied van nieuwbouw, renovaties en huurverhogingen. Hoeveel woningen willen ze bouwen en hoe hard laten ze de huren gemiddeld stijgen?

Indicatie bestedingsruimte woningcorporatie (IBW) Kennemer Wonen in gemeente Alkmaar en Heiloo

                                                                                             ALKMAAR                          HEILOO

Aantal corporatiewoningen                                               2200 stuks                        1658 stuks

IBW nieuwbouw (mln)                                                         € 29,77                            € 22,44

IBW woningverbetering (mln)                                            € 23,50                            € 17,71

IBW huurmatiging € mln)                                                   € 1,30                               € 0,98

IBW nieuwbouw per woning                                             € 13.531,00                      € 13.531,00

IBW woningverbetering per woning                                 € 10.683,00                     € 10.683,00

IBW Huurmatiging per woning                                          € 590,00                         € 590,00

Voorgenomen nieuwbouw 2017-2021                             89 stuks                            65 stuks

Voorgenomen woningverbetering 2017-2021 in mln      € 5,29                              € 17,80

Voorgenomen jaarlijkse huurverhoging 2017-2021         1,38%                                 1,38%