Lange adem nodig voor bezwaar tegen hoge WOZ-waarde

17-03-2018

Als je huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, heb je een lange adem nodig. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking ellenlang duurt.

Voor sociale huurwoningen geldt een 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs.

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend

De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij je bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat je de verhuurder een voorstel tot huurverlaging moet doen. Dat kan alleen als je feitelijke huurprijs hoger is dan de 'maximaal toegestane huurprijs' op basis van de nieuwe WOZ-waarde. Gaat je verhuurder niet akkoord met je huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen.

Het stapelen van bezwaarprocedures heeft het voor huurders enorm ingewikkeld en tijdrovend gemaakt om huurverlaging te regelen. Bovendien hebben huurders al die maanden te veel betaald. En kan het nodig zijn hun bezwaar tegen de WOZ-waarde een volgend jaar te herhalen.

Gratis modelbrief

Betaalt u een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan én meent u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is? Gebruik dan de gratis modelbrief van de Woonbond om bezwaar te maken.