Pact voor ouderenzorg

01-06-2018

De komende jaren zal de vergrijzing in Nederland verder toenemen. Om te zorgen dat ouderen een goede oude dag kunnen beleven, hebben ruim veertig organisaties een 'Pact voor de ouderen-zorg' gesloten.

Op dit moment zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Op elke 85-plusser zijn er nu 13 45-64-jarigen. In 2040 zijn dit er 5. De 45-64-jarigen, die nu veel informele hulp verlenen, zijn dan zelf oud. Hoe zorgen we ervoor dat deze mensen niet vereenzamen, en goede zorg en ondersteuning krijgen? Dat is het doel van de deelnemers aan het Pact, de ouderorganisaties, huisartsen, vrijwilligers­organisaties en patiëntenclubs. Maar ook corporatiekoepel Aedes, MKB Nederland, VNG en zelfs Albert Heijn doen mee. Een van de speerpunten is het verbeteren van de leef­omgeving van ouderen. Wonin­gen moeten beter aansluiten bij de veranderende behoeften: niet te groot, gelijkvloers, in een buurt met zorg en sociale netwerken. Daarvoor zijn 'nieuwe woon- en woon­zorgvormen' nodig. Ook willen de ondertekenaars 'investeren in technologische innovaties zoals domotica'.


Bron: www.rijksoverheid.nl