Routekaart naar CO2-neutraal

17-03-2018

Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat zij geen energie meer mogen gebruiken die afkomstig is van fossiele brandstoffen. Woningen gaan daarom de komende tientallen jaren 'van het gas af' en worden zeer energiezuinig gemaakt. Een enorme opgave waar gemeenten, verhuurders en huurders mee te maken krijgen. Er zijn meerdere routes naar het einddoel om in 2050 van het gas af te zijn.

De zogenaamde 'routekaart naar CO2-neutraal' is een mooi instrument om het gesprek met de corporatie te openen.

Methode routekaart

  • Maatregel: Welke maatregelen zijn nodig?
  • Fasering: Op welk moment moeten de maatregelen genomen worden?
  • Investering: Welke kosten brengt dat met zich mee?
  • Besparing: Welke energiebesparing levert dat op?
  • Woonlasten: Wat betekent dut voor de woonlasten van huurders?

Diverse scenario's

De methode Routekaart naar CO2-neutraal maakt gebruik van een geavanceerd rekenprogramma. Dit rekenprogramma verwerkt gegevens over het woningbezit van uw verhuurder, zoals bouwjaar, type woning, huurprijs en Energiekosten-index. Met de uitkomst van het rekenprogramma zijn verschillende scenario' s te bedenken die leiden tot CO2-neutrale woningen in 2050. De Woonbond werkt samen met u de scenario's uit. Daarmee krijgt u inzicht in de gevolgen voor de woonlasten van huurders.

Meer weten? Ga naar https://www.woonbond.nl/nieuws/routekaart-co2-neutraal-gelanceerd.

Isolatie op verzoek

Voor eengezinswoningen is het mogelijk om isolatie op verzoek aan te vragen bij Kennemer Wonen. Ga voor een aanvraag naar www.kennemerwonen.nl/ik-huur en selecteer 'Isolatie op verzoek'.