Steeds minder inkomensafhankelijke huurverhogingen

24-10-2017

In 2016 heeft de Belastingdienst over ruim 1,4 miljoen huishoudens inkomensgegevens verstrekt aan verhuurders in verband met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat zijn er ruim 320.000 minder dan in het jaar daarvoor. In totaal hebben 3915 verhuurders inkomensverklaringen aangevraagd.

Steeds meer corporaties laten de inkomensafhankelijke huurverhoging achterwege. De huurverhogingen die wel worden doorgevoerd liggen gemiddeld lager dan maximaal toegestaan door de minister.

Zo niet onze verhuurder, Woningstichting Kennemer Wonen. Ondanks onze negatieve adviezen wordt vastgehouden aan deze in onze ogen oneerlijke huurverhoging.

Alle verhuurders klagen over het krappe tijdschema om de huurverhogingsvoorstellen bij de huurder te krijgen. De gegevens kunnen tussen half maart en eind april worden opgevraagd bij de Belastingdienst. De brief met de huurverhoging moet uiterlijk op 1 mei bij de huurder worden bezorgd.

Er loopt nog steeds een rechtszaak van de Woonbond tegen de Staat, Aedes, vastgoed Belang, IVBN en woningstichting De Key. Doel is de inkomensafhankelijke huurverhogingen uit 2013 en 2015 terug te draaien, en de Belastingdienst te laten stoppen met verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders. De uitspraak zou op 4 oktober jl. worden gedaan maar is uitgesteld tot half november van dit jaar. Van de uitslag houden wij u op de hoogte.