Wat deed de Woonbond in 2017?

01-06-2018

Vorig jaar hebben we veel aandacht besteed aan betaalbaarder huren.

We zijn gestart met de campagne voor 10 procent huurverlaging, ook voor de commerciële sector. De prijzen daar rijzen de pan uit terwijl deze huurders weinig huurbescherming hebben. Het boek Huur­dersorganisaties in de commerciële sector (december 2017) helpt ze op te komen voor hun belangen. Verduurzaming is een ander speerpunt geweest. De 'Routekaart naar CO2-neutraal' geeft huurdersorganisa­ties een stappenplan voor het energiezui­nig en duurzaam maken van hun woningen. Door ons opgeleide Energiecoaches helpen steeds meer huurders met energiebespa­ring. En de Woonbond deed mee aan het actieplan Samen Gas Terug, en ondersteunt huurders in Groningen bij het indienen van schadeclaims bij (immateriële) bevingsschade.