Meldplicht asbest

Bewoners moeten door de verhuurder worden geïnformeerd over de aanwezigheid van asbest in hun woning, ook als er geen sprake is van een onveilige situatie. Door de meldplicht zijn huurders op de hoogte van de aanwezigheid van asbest als ze willen klussen en verbouwen.

De Tweede Kamer heeft ook ingestemd met een motie om gecertificeerde asbestverwijdering makkelijker te maken voor particulieren. De pakkans en de straf bij illegale asbestverwijdering wordt hiermee hoger.

Een motie van de SP heeft het niet gehaald. Het voorstel hield in dat verhuurders verplicht moeten worden gesteld om alle woningen te onderzoeken op asbest. Zo,n inventarisatieplicht geldt wel voor ziekenhuizen en scholen. Wij vinden het jammer dat dit voorstel tot verplichting van onderzoek op asbest in alle woningen het niet heeft gehaald.

Wij zullen de woningstichting vragen of deze verplichting wordt nageleefd. Het antwoord van de verhuurder wordt zo spoedig mogelijk op deze pagina geplaatst.