Nieuwsberichten

 

De Woonbondpublicatie over onderhoud is geactualiseerd. Deze publicatie bespreekt alle zaken die te maken hebben met het in goede staat houden van huurwoningen. Wie de publicatie bestelt kan kiezen: een papieren boekje of een digitale uitgave.

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze vóór 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2-neutraal kunnen maken. Volgens Aedes is er voor het aanpakken van ruim 2 miljoen huurwoningen 108 miljard euro nodig. Dat hebben corporaties niet voorhanden. De Woonbond vindt dat deze kosten in geen geval bij huurders neergelegd mogen worden.

Heeft u per juli 2013 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging betaald en wilt u schadevergoeding eisen? Dan is het verstandig voor 1 juli 2018 een brief te sturen naar de Belastingdienst.

De afgelopen jaren zijn de huren keer op keer omhoog gegaan. De minister stelde jaarlijks het percentage voor de maximale huurverhoging vast, dat steeds bovenop de inflatie kwam. Maar lonen en uitkeringen stegen niet mee. Hierdoor hebben steeds meer huurders moeite om de huur te betalen.

"De nieuwe regels van het passend toewijzen zijn enorm oneerlijk" schrijft Issam uit Beverwijk in een ingezonden brief aan de Woonbond. "Mijn vrouw en ik zijn in verwachting van een kind en we wonen in een eenkamerappartement. Onze huur bedraagt momenteel €650,-. En in onze zoektocht naar een eengezinswoning komen we enkel huizen tegen met een...

De komende jaren zal de vergrijzing in Nederland verder toenemen. Om te zorgen dat ouderen een goede oude dag kunnen beleven, hebben ruim veertig organisaties een 'Pact voor de ouderen-zorg' gesloten.

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De...