Passend toewijzen werkt niet

De nieuwe regels van passend toewijzen zijn een beperking van de keuzevrijheid van huurder en hebben mensen die al jaren wachten op een nieuwe woning in een klap op het verkeerde been gezet.

Voor het invoeren van de nieuwe regels had er al beter gecommuniceerd moeten worden vanuit de corporaties en de overheid, door meer uitleg te geven over doorstroming en hoe de sociale woningmarkt, gebaseerd op huishoudgrootte, inkomen en leeftijd, nu werkelijk werkt. Want tegen de tijd dat je weet waar je wilt wonen en een degelijk, stabiel inkomen hebt met al dat flexwerk zonder vast inkomen en waarbij bijstand eigenlijk niet wordt toegekend aan mensen onder de leeftijd van 27 jaar, wordt er opeens een wet Passend Toewijzen ingesteld. Hierdoor wordt de keuzevrijheid enorm ingeperkt en is het aanbod van woningen nog meer beperkt. Vooral voor jongeren en starters en mensen die al lang op de wachtlijst staan. Het is ook niet juist dat als iemand een woning naar keuze onder de aftoppingsgrens sociale huur gewoon kan betalen, deze niet wordt toegekend op basis van het inkomen op jaarbasis. Iemand zijn inkomen kan zo veranderen.

Er is amper communicatie, informatie of uitleg over doorstromen zodat je eerder een woning durft aan te nemen omdat je weet dat er zicht is op een maximaal aantal jaren om weer in aanmerking voor een andere woning te komen, bijvoorbeeld van starter naar een eengezinswoning.

De keuzevrijheid van huurders is door passend toewijzen ernstig ingeperkt. Misschien wil iemand die bij deze wetswijziging tot maar € 593,00 mag huren, toch een woning van dezelfde grootte maar andere indeling van € 600,00 kiezen door € 10,00 te bezuinigen op de boodschappen.

De gemeenten zouden zich flexibeler moeten opstellen (in plaat van sanctie bovenop sanctie uit te delen) ten opzichte van de burger bij het vallen in het gat dat werkloosheid heet. Dat je gewoon direct krijgt waar je recht op hebt qua bijstand als je zonder inkomen of baan komt te zitten en geen drie maanden wachttijd hebt bij het aanmelden voor bijstand.

Er moet beter worden uitgelegd hoe de sociale woningmarkt werkt. Dit kan door een informatieboekje te geven aan mensen bij aanmelding als woningzoekende. Zo is de burger beter geïnformeerd, mag eigen keuzes maken en kan de overheid later niet de schuld worden gegeven en andersom ook niet bij ontstane schulden. En ook de huurder niet als scheefwoner met te laag of te hoog inkomen. Verder zou eigenlijk gewoon verder moeten worden gegaan met toewijzen zoals voordat er bezuinigen en crisis waren, met een opschorting van het passend toewijzen.

Woningen worden dan gewoon weer toegewezen gebaseerd op:

  • Wachttijd/inschrijfduur
  • Wat degene ervoor wil of kan betalen.

Er is nu, na al het leed dat men heeft door opgelopen schulden, te laat gekeken naar het gemiddelde dat mensen kunnen betalen aan huur en vaste lasten. Want er is veel misleidende communicatie door corporaties. Zij geven al jaren het volgende aan:

"alleen een woning accepteren waar je echt zou willen wonen"

"niet een kleine woning aannemen want dat is straks een te klein huis waarbij je wel je wachttijd kwijt zult raken".

Zo wordt ervoor gezorgd dat jongeren nog langer thuis moeten blijven woning, in plaats van door te stromen, uit angst schulden op te lopen als de huur ineens niet meer betaald kan worden.