Passend toewijzen

Passend toewijzen

Kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Een eenduidige en goed toetsbare norm zorgt ervoor dat de mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot aan de maximum inkomensgrens voor de huurtoeslag, € 22.200,00 voor een eenpersoonshuishouden, € 30.150,00 voor een meerpersoonshuishouden beneden de AOW-leeftijd en € 30.175,00 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd. De norm zorgt ervoor dat huishoudens die hieraan voldoen worden gehuisvest in de voor hen betaalbare woningvoorraad (huurprijs tot en met de voor een huishouden toepasselijke aftoppingsgrens). De aftopping is voor een tweepersoonshuishouden € 592,55, voor drie- en meerpersoonshuishoudens € 635,05. Dit is de kale huur.

Woningstichtingen verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende 5% is bedoeld om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toe een (iets) duurdere woning te kunnen aanwijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is. 

Wat mag uw huurprijs zijn als u gaat huren of een andere huurwoning wilt betrekken?
De huurprijs hangt af van uw inkomen en van de samenstelling van uw huishouden. Vanaf 2016 geldt het zogenaamde 'passend toewijzen'. Met ingang van 2017 zijn de bedragen iets aangepast. Hier vindt u ter nadere toelichting een schema.