Procedure na bezwaarschrift huurverhoging van huurder

Procedure na bezwaarschrift huurverhoging van huurder

Huurcontracten zijn tweezijdige afspraken tussen de huurder en de verhuurder. Een huurverhogingsvoorstel van de verhuurder is een eenzijdig voorstel tot wijziging van een overeengekomen huurovereenkomst. De huurder hoeft niet met dit eenzijdige voorstel tot wijziging van de huurovereenkomst in te stemmen.

Als de huurder geen bezwaar maakt tegen het huurverhogingsvoorstel indient en de voorgestelde huurprijs ook gaat betalen, wordt de voorgestelde huurverhoging geacht te zijn overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder. De voorgestelde huurverhoging maakt dan ook deel uit van de huurovereenkomst.

Als de huurder echter wel een bezwaarschrift indient tegen het huurverhogingsvoorstel, geeft de huurder daarmee aan dat hij het niet met de voorgestelde huurverhoging instemt.

De bezwaar makende huurder hoeft de voorgestelde huurverhoging ook niet te betalen, want zolang niet onherroepelijk is beslist over het door de huurder betwiste huurverhogingsvoorstel blijft de huurprijs die gold voor het huurverhogingsvoorstel de geldende huurprijs.

Als het bezwaar makende huurder die geldende huurprijs blijft betalen, voldoet hij dus aan het huurcontract en creƫert hij geen betalingsachterstand.

De verhuurder mag daarom ook geen aanmaningen om de hogere huurprijs te betalen naar de huurder die een bezwaarschrift heeft ingediend of een deurwaarder inschakelen.

Het bezwaar makende huurder doet er natuurlijk wel goed aan om het verschik in huurprijs apart te zetten voor het geval de Huurcommissie of de rechter de voorgestelde huurverhoging wel redelijk acht. De huurder al het verschil dan immers vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging moeten betalen.

Verhuurders kunnen bezwaren niet eigenhandig afwijzen.

Het staat de verhuurder vrij om elk bezwaar tegen een huurverhogingsvoorstel te honoreren en de voorgestelde huurverhoging navenant aan te passen. Maar als de verhuurder een bezwaarschift ongegrond acht en hij de voorgestelde huurverhoging wil doorzetten, moet de verhuurder binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging een uitspraak van de Huurcommissie verzoeken over het huurverhogingsvoorstel. Als de verhuurder geen of een te laat verzoek om uitspraak indient bij de Huurcommissie, gaat de voorgestelde huurverhoging in zijn geheel niet door dus % huurverhoging. Verhuurders mogen bezwaarschriften van huurders dus niet eigenhandig ongegrond verklaren.

Als de verhuurder de indieningstermijn voor verzoeken bij de Huurcommissie ongebruikt laat verstrijken, kan hij daarna wel een nieuw huurverhogingsvoorstel aan de huurder doen met inachtneming van de termijn van minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum. Een dergelijk nieuw huurverhogingsvoorstel gaan dan maanden later in dan de voorgesteld ingangsdatum dan het eerder betwiste huurverhogingsvoorstel.