Sociaal plan bestemd voor bewoners waarvan de woning wordt gerenoveerd of waaraan groot onderhoud wordt gepleegd

Woningstichting Kennemer Wonen heeft een sociaal plan voor renovatie en groot onderhoud opgesteld. Deze is in juni 2017 voorgelegd aan de huurderskoepel en is door de huurdersorganisaties van Zuid, (Castricum, Akersloot, Uitgeest, Egmond) goedgekeurd.

Wij vinden echter dat dit plan niet klopt. Er staan dingen in die niet kunnen en is bovendien zeer summier dus niet in het gelang van de bewoners. Een medewerker van Kennemer Wonen heeft aan een groep huurders van woningen waar groot onderhoud aan wordt uitgevoerd, de bezwaren op het plan onderkend en heeft toegezegd dat het plan wordt aangepast.

Echter het oude plan wordt wel aan andere bewonerscommissies en bewoners waar groot onderhoud aan de woningen worden gepleegd, aangeboden. Dit vinden wij onjuist.

Dit plan is ongunstig voor de bewoners en bevat fouten. Wij adviseren bewoners, bewonerscommissie enz., wanneer dit plan van Kennemer Wonen wordt aangeboden ter ondertekening, ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen de onjuistheden aan u doorgeven. Daarmee kunt u in overleg met de verhuurder. Voor die tijd, is ons advies, niet ondertekenen!